Trước khi đến với FAP tivi thì 2 anh ấy tỏa sáng tại đây nè...

Comments