Dùng kiếm chém đứt cung tên đang bay với vận tốc 180 km/h trong 0,02 giây

Comments